Huisarts Beumer – Best
Header afbeelding
Huisarts Beumer
Tamboer 8 5684DB
Best

Huisartsenpraktijk Beumer

De praktijk is gesloten op maandag 3 en dinsdag 4 mei ivm vakantie van dr. Castel. Waarneming dr. Wittkamper, Tamboer 20 tel. 232020

Informatie over de telefonische bereikbaarheid van huisartsenpraktijk Beumer

Om onze telefonische bereikbaarheid voor u te vergroten werken wij op enkele momenten van de week samen met Uw Eerstelijn.

Hierbij willen wij u informeren wat dit voor u betekent en wat u kunt doen.

Wat doet Uw Eerste lijn?

  • Uw Eerstelijn bestaat uit ervaren doktersassistenten die huisartsenpraktijken ondersteunen bij de telefonische bereikbaarheid van de praktijk.
  • Uw Eerstelijn werkt via een beveiligde omgeving en kan, na (mondelinge) toestemming van de patiënt, op eenzelfde manier in het patiëntendossier werken als de eigen assistente van de praktijk.
  • De assistente werkt volgens de met dr. Beumer vastgelegde werkwijze.
  • Uw Eerstelijn kent een klachtenprocedure welke te vinden is op https://www.uweerstelijn.nl/privacy-policy/

Als u wordt geholpen door een doktersassistente van Uw Eerstelijn kan het voorkomen dat zij voor uw vraag uw dossier moet raadplegen. Zij kan pas in uw dossier kijken als u daar toestemming voor geeft. Indien u toestemming geeft geldt dit enkel voor deze telefoonsessie. Indien u geen toestemming geeft om uw dossier te raadplegen zal zij u proberen te helpen door een advies te geven of een terugbelverzoek te plaatsen in de agenda van de huisartsenpraktijk. U wordt dan in de de loop van de dag door de assistente van dr Beumer teruggebeld. Alle adviezen die door de doktersassistente van Uw Eerstelijn worden gegeven worden geautoriseerd door de huisarts en toegevoegd aan het medisch dossier.

Voor meer informatie zie: www.uweerstelijn.nl

Update Coronaregels in de huisartsenpraktijk

In verband met de Corona pandemie gelden er in de praktijk nog steeds de zogenaamde coronaregels. Dit houdt in dat zorgvragen het liefst op afstand via een e-Consult, via Mijngezondheid.net (MGn) of telefonisch consult worden beantwoord. Indien nodig maakt de assistente in overleg met de huisarts een afspraak op de praktijk of spreekt een visite af. Alle hulpvragen die de asssistente afhandelt worden beoordeeld door de huisarts en vastgelegd in het medische dossier van de patient.

Lisanne van de Coevering, huisarts in opleiding, herstart na haar verlof vanaf 1 maart 2021. Zij zal maandag, woensdag en vrijdag op de praktijk aanwezig zijn. 

We proberen als team Beumer zoveel mogelijk voor u klaar te staan. 

Namens het Team Beumer

 

 

 

 

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

Bent u bij de huisarts op praktijkondersteuner geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.

Bijvoorbeeld:

  • het advies van de huisarts
  • de uitslagen van onderzoek
  • de lijst met uw medicijnen

U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? U kunt inloggen op:

Patiëntenportaal: Mijngezondheid.net is een beveiligde website waar de medische informatie van u staat. Het is nu mogelijk om naast afspraken te maken ook laboratoriumuitslagen te bekijken en een deel van uw medisch dossier in te zien. Daarnaast is het mogelijk om via Mijngezondheid.net of de MedGemak app een bericht te sturen naar de huisarts. Om in te loggen is een DiGiD met smscode nodig. Als u nog geen DiGiD met smscode heeft kunt u dit aanvragen via www.digid.nl

Als uw emailadres nog niet bekend is bij ons en u wilt gebruik gaan maken van Mijngezondheid.net kunt u ons een mail sturen via: patientenbeumer@huisartsenbest.nl 

Online herhaalrecepten bestellen

De telefonische bereikbaarheid van de praktijk is gewijzigd.

Voor het maken van afspraken dient u te bellen tussen 8:00 en 10:00 uur ‘s ochtends. Tussen 10:00 en 11:30 uur en van 14:00 tot 15:00 uur is de praktijk telefonisch alleen bereikbaar voor spoedgevallen. U toetst dan een 1 in.

De praktijk is online 24 uur per dag bereikbaar via Mijngezondheid.net en de MedGemak app. Hiermee kunt u op een veilige manier een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een email naar de desgewenste zorgverlener sturen. Meer informatie vindt u hieronder op deze pagina.

Samenwerkingsverband Huisartsenpraktijk Beumer en Huisartsenpraktijk Wittkämper

De praktijk van dr. Beumer en dr. Wittkamper gaan gebruik maken van een gezamenlijke balie. Op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag neemt dr. Beumer waar voor patiënten van dr. Wittkämper. Beide praktijken blijven naast elkaar bestaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk.

De AVG stelt een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om:

  • Persoonsgegevens en medische gegevens beter te beveiligen;
  • patiënten meer controle te geven over hun gegevens;

Via deze link vindt u de privacy verklaring van de praktijk.
Via deze link vindt u het Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens.

Spreekuur Huisartsen

Spreekuur dr. Castel: maandag, dinsdag
Spreekuur dr. Beumer: woensdag, donderdag ochtend, vrijdag

Huisarts in opleiding

Per 1 maart is Lisanne van de Koevering werkzaam in de praktijk voor de periode van een jaar in het kader van de opleiding tot huisarts.

Betrouwbare en onafhankelijke medische informatie over ziekte en gezondheid? Ga direct naar: